Sashimi (3 Pieces)

Sashimi Deluxe Chef Selection (15 Pieces)

15 pieces of chosen sashimi

Sashimi Chef Selection (9 Pieces)

9 pieces of chef chosen sashimi

Surf Clam Sashimi

8 piece surf clam sashimi

Sweet Shrimp Sashimi

8 piece sweet sashimi

Octopus Sashimi

3 piece octopus sashimi

Scallop Sashimi

3 piece scallop sashimi

Seabass Sashimi

33 piece tuna sashimi

Tuna Sashimi

3 piece tuna sashimi

Salmon Sashimi

3 piece salmon sashimi

Log In