Salmon Sashimi & Sushi Set

Salmon Sashimi & Sushi Set

Price: £18.90

“Salmon Sashimi & Sushi Set” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
 • 3 salmon sashimi
 • 5 salmon nigiri
 • 8 salmon avocado roll
    • Cereals with gluten
    Log In